快捷搜索:

一日不见兮,思之如狂。

一日不见兮,思之如狂。

出自汉朝司马相如的《凤求凰
原文赏析:
其一:【琴曲出自王实甫《西厢记》】
有一丽人兮,见之不忘。
一日不见兮,思之如狂。
凤飞飞翔兮,四海求凰。
无奈佳人兮,不在东墙。
将琴代语兮,聊写衷肠。
何时见许兮,慰我彷徨。
愿言配德兮,联袂相将。
不得於飞兮,使我沦亡。
其二:
凤兮凤兮归故乡,遨游四海求其凰。
时未遇兮无所将,何悟今兮升斯堂!
有艳淑女在闺房,人去楼空毒我肠。
何缘交颈为鸳鸯,胡颉颃兮共飞翔!
凰兮凰兮从我栖,得托孳尾永为妃。
友谊通意心折衷,中夜相从知者谁?
双翼俱起翻高飞,无感我思使余悲。
拼音解读
qí yī :【qín qǔ chū zì wáng shí fǔ 《xī xiāng jì 》】
yǒu yī měi rén xī ,jiàn zhī bú wàng 。
yī rì bú jiàn xī ,sī zhī rú kuáng 。
fèng fēi áo xiáng xī ,sì hǎi qiú huáng 。
wú nài jiā rén xī ,bú zài dōng qiáng 。
jiāng qín dài yǔ xī ,liáo xiě zhōng cháng 。
hé shí jiàn xǔ xī ,wèi wǒ páng huáng 。
yuàn yán pèi dé xī ,xié shǒu xiàng jiāng 。
bú dé yú fēi xī ,shǐ wǒ lún wáng 。
qí èr :
fèng xī fèng xī guī gù xiāng ,áo yóu sì hǎi qiú qí huáng 。
shí wèi yù xī wú suǒ jiāng ,hé wù jīn xī shēng sī táng !
yǒu yàn shū nǚ zài guī fáng ,shì ěr rén xiá dú wǒ cháng 。
hé yuán jiāo jǐng wéi yuān yāng ,hú jié háng xī gòng áo xiáng !
huáng xī huáng xī cóng wǒ qī ,dé tuō zī wěi yǒng wéi fēi 。
jiāo qíng tōng yì xīn hé xié ,zhōng yè xiàng cóng zhī zhě shuí ?
shuāng yì jù qǐ fān gāo fēi ,wú gǎn wǒ sī shǐ yú bēi 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: