快捷搜索:

青玉案·年年社日停针线

年年社日停针线。怎忍见、双飞燕。今日江城春已半。一身犹在,乱山深处,寥寂溪桥畔。
春衫著破谁针线。点点行行泪痕满。夕照解鞍芳草岸。花无人戴,酒无人劝,醉也无人管。
青玉案·年年社日停针线拼音解读
nián nián shè rì tíng zhēn xiàn 。zěn rěn jiàn 、shuāng fēi yàn 。jīn rì jiāng chéng chūn yǐ bàn 。yī shēn yóu zài ,luàn shān shēn chù ,jì mò xī qiáo pàn 。
chūn shān zhe pò shuí zhēn xiàn 。diǎn diǎn háng háng lèi hén mǎn 。luò rì jiě ān fāng cǎo àn 。huā wú rén dài ,jiǔ wú rén quàn ,zuì yě wú rén guǎn 。

您可能还会对下面的文章感兴趣: